ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ការការពារខ្សែអគារឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្ម

    ការពារអគាររបស់អ្នកពីការជន់លិចដោយទឹកជំនន់ជាមួយ JC BuildLine ដែលជាដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធលូឈានមុខគេក្នុងឧស្សាហកម្មទំនើប ដែលស័ក្តិសមសម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើនប្រភេទ។JC BuildLine ភ្ជាប់មកជាមួយនូវជម្រើសជាច្រើនប្រភេទដែលធន់នឹងការរអិល និងជួយការពារអគារ...
    អាន​បន្ថែម